• Odborná erudice
  • Mezinárodní zázemí
  • Dynamický tým
  • Dlouholetá historie
  • Vysoká míra flexibility
News:

03.05.2012 Eko-energie – Výzva III – prodloužení
Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

14.02.2012 Přísnější kritéria pro výběr energeticky úsporných výrobků do programu Partnerství Zelená úsporám

03.01.2012 XXXII. výzva OPŽP pro individuální projekty v PO 4, podoblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží
28.12.2011 Ministerstvo životního prostředí vyhlasilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací zde »

M&C Energy s.r.o., dříve známá jako společnost REA Kladno s.r.o., byla založena v roce 1996. Od roku 2005 je součástí nadnárodní skupiny M&C Energy Group www.mcenergygroup.cz, která působí od začátku 70. let ve Velké Británii, dalších zemích Evropy i v zámoří. Prostřednictvím 17 poboček poskytuje M&C Energy Group své služby klientům ve dvaceti zemích.

V České republice se společnost M&C Energy s.r.o. zabývá všemi oblastmi energetického a dotačního poradenství, zpracováním energetických auditů, řízením efektivního nákupu energií, průkazy energetické náročnosti budov, studiemi, posudky, koncepcemi též v oblasti životního prostředí.

Našimi zákazníky jsou:

- statutární města, města, obce

- kraje, státní organizace, ministerstva

- průmyslové podniky a komerční subjekty

- vlastníci nemovitostí (bytová družstva, sdružení vlastníků apod.).

Naše zkušenosti, kontakty a dovednosti jsou výsledkem dlouholeté práce na trzích s energiemi ve prospěch našich zákazníků z komerční i nekomerční sféry. 

Těšíme se na Váš kontakt, rádi pro Vás zpracujeme technickou a cenovou nabídku našich služeb.

 

energetický audit

Zpracování Energetických auditů, Průkazů energetické náročnosti budov a Studií Proveditelnosti

Více informací

Dotace EU

Zpracování žádostí na Dotace EU v oblasti energetiky a životního prostředí

Více informací

Energetický management

Technické posouzení výrobních procesů a soutěže na dodavatele el. energie.

Více informací

Rea Kladno ® 2008